-259NGÀY -9GIỜ -29PHÚT -26GIÂY

Giới thiệu về sự kiện

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nội dung sự kiện

01 SEO Offpage

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

02 SEO Onpage

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

03 Chat GPT

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

04 Google Ads

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

05 SEO global

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
Vé Standard
495.000đ
✔️ Nghe và học hỏi kinh nghiệm từ các diễn giả
❌ Phát Slide theo dõi quá trình sự kiện
❌ Ăn trưa cùng mentor
❌ Dự tiệc sau sự kiện
❌ Được gặp gỡ mentor 1 : 1 tại doanh nghiệp
❌ Được phát các khoá học miên phí
Đặt vé ngay
Vé VVIP
3.990.000 vnđ
✔️ Nghe và học hỏi kinh nghiệm từ các diễn giả
✔️ Phát Slide theo dõi quá trình sự kiện
✔️ Ăn trưa cùng mentor
✔️ Dự tiệc sau sự kiện
✔️ Được gặp gỡ mentor 1 : 1 tại doanh nghiệp
✔️ Được phát các khoá học miên phí
Đặt vé ngay
Vé VIP
1.490.000 vnđ
✔️ Nghe và học hỏi kinh nghiệm từ các diễn giả
✔️ Phát Slide theo dõi quá trình sự kiện
❌ Ăn trưa cùng mentor
❌ Dự tiệc sau sự kiện
❌ Được gặp gỡ mentor 1 : 1 tại doanh nghiệp
❌ Được phát các khoá học miên phí
Đặt vé ngay